Stichting Gemeenschapshuis Haren - 60 Jaar

   Bestel hier kaarten voor zaterdagavond
18 mei voor 5 euro per stuk

Inmiddels zijn we allen alweer enkele jaren gewend aan het feit dat ons gemeenschapshuis een eigen naam heeft: de Haar. Dit is nu alweer 3 jaar een feit. De voorliggende 57 jaren was dit niet zo. De goede rekenaars onder u hebben intussen nu ook al uitgerekend dat gemeenschapshuis de Haar  60 jaar bestaat.

Vroeger heeft het gebouw van gemeenschapshuis Haren dienst gedaan als school. De kleuters zaten toen bij het Klooster en de overige kinderen zaten hier op school.
Nadat de huidige school op 28-10-1956 in gebruik genomen is, kwam dit gebouw dus vrij en is het verbouwd tot gemeenschapshuis.
De school bestond destijds uit 3 lokalen en het huis van het hoofd van de school hoorde er ook bij  zoals blijkt uit oude tekeningen.
Bij de eerste verbouwing is de toenmalige gang opgenomen in de zaal en zijn er ruimten naast en achter de “oude school” bijgebouwd, welke gediend hebben als ballenhok, bar, toiletgroep, kleedlokaal en entree.
Later zijn er nog 2 ruimten achteraan bijgebouwd, “het kleine zaaltje” en de “knutseltuimte”.
Er zijn dus al diverse renovaties en (ver)bouwingen geweest.

De laatste “face-lift/verbouwing:

De eerste plannen zijn al in 2007 besproken met het toenmalige bestuur.
De hieropvolgende crisis heeft men toen doen besluiten om de plannen even te bevriezen.
Nadien is men ook vanuit de Gemeente Oss gaan denken over welke koers men zou willen gaan varen met de gemeenschapshuizen binnen de gemeentegrenzen.
Hierna zijn we ook weer gaan denken wat we zelf met het gemeenschapshuis zouden willen.
Als je dan wel weet wat je wilt, is het nog maar de vraag of het mag en of je het kunt.
De gemeente wilde het gemeenschapshuis sluiten, maar wij natuurlijk niet.
Ook hebben we al heel snel in onze plannen de voormalige kleuterschool meegenomen. Hiervoor was ook geen goede/duidelijke bestemming.
Kortom: er zijn vele plannen en ideeën op tafel gekomen en er weer af gegaan om diverse redenen.
Uiteindelijk is er toen deze vorm en inrichting uitgekomen.
We werken hier nu enkele jaren met volle tevredenheid mee.

De Haar dus 60 jaar, hoe gaan we dat vieren?

Officieel bestaan we op 19-05-2019 60 jaar. Dat is op een zondag.
We willen van dat weekend dan ook een feestweekend maken. Dus zowel op de zaterdag als de zondag willen we dit vieren.
Op zaterdag hebben we ’s middags de kindermiddag. Deze zal van 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur duren. Hierbij zal ook Joris Brukx zijn medewerking aan verlenen
’s avonds hebben we dan vanaf 20.30 uur een feestavond voor iedereen uit Haren vanaf de 18 jaar. Hierbij zullen Geert Bergers, Tonnie Hoefnagels en Naud van Leur hun medewerking verlenen. Dit beloofd dan ook een echt ”ouwerwets” Harens feest te worden met de sfeer van toen. We gaan ervan uit dat dit vele mensen uit Haren aanspreekt, zowel jong als jong van toen.
We noemen dit de “zing-maar-lekker-mee-show”.
Op zondag willen we van 13.30 uur tot rond 16.00 uur een receptie houden. Maar ook dan hoeft men nog niet naar huis want aansluitend krijgen we een optreden van “het Kwartjesvolk” uit Zeeland, welke humoristische Brabantse volksmuziek ten gehore gaat brengen.
De kaartjes voor de zaterdagavond zijn tot en met de 17e mei te koop twv € 5,= en op de dag zelf zijn ze “aan de deur” te koop  voor € 7,50.
De zaterdagmiddag is gratis, evenals de zondag natuurlijk.

Bestel hier kaarten voor zaterdagavond
18 mei voor 5 euro per stuk